Om Infogreat

Infogreat AB är ett managementkonsultbolag med fokus på kundcentrerat företagande samt datadriven affärs- och kundutveckling.

Vi hjälper företag att arbeta kundcentrerat. Målsättningen är att stärka kundlojalitet, affärsresultat samt varumärkesposition. Företag vittnar idag om utmaningar kring att agera utifrån affärskritisk kunddata samt behov av effektivare tvärfunktionella samarbeten. Infogreat erbjuder nulägesanalys, strategiformulering och dedikerad förändringsledning för mätbara resultat.

Lena Pierre grundade Infogreat med målsättningen att erbjuda andra företag det stöd hon själv hade önskat vid egna förändringsprojekt som linjechef under många år inom telekomsektorn. Lenas ansats är att varje företag måste äga sin egen förändring, men att stöd med strategi och förändringsledning ger en kick-start som snabbar upp processen mot nya operativa förmågor. Infogreat arbetar därför i nära samarbete med sina kunders verksamhet. Vid behov kan vi koppla in kompetenta och engagerade personer ur vårt nätverk. Vi har erfarna samarbetspartners inom strategi, analys och kundkommunikation.

Lenna Pierre BW

Telefon: 0706 69 72 89
Mail: lena.pierre@infogreat.se
li