CM

 

Försäkra er om att ni inte bara puttar på bojen, se till att även flytta på sänket. Ibland stannar ett förändringsarbete vid vision, målbild och ett antal nyskapande aktiviteter. Det kan vara lätt att glömma bort hur kritiskt styrning, kultur och arbetsprocesser är för en bestående förändring. På Infogreat vill vi hjälpa ditt företag att även flytta på sänket.

båt

En ny riktning och strategi innebär ofta behov av justering av styrning och nya arbetsprocesser. På Infogreat anser vi att varje företag måste äga sin egen förändring men att det oftast går snabbare att gå från ord till handling med lite extra support längs vägen. Exempel på vad vi kan göra för ditt företag:

  • Operativ förändringsledning (Change Management)
  • Framtagande av kundcentrerade styrmodeller
  • Framtagande och implementering av nya arbetsprocesser
  • Kravhantering för information och systemstöd

Infogreat är specialiserade på verksamhetsförändring och arbetsprocesser kopplade till kundcentrerad styrning och affärsplanering, CRM samt data-driven marknad & försäljning.