Vi erbjuder

Strategi & Koncept

Morgondagens konkurrenskraft kommer att vara starkt förknippad med förmågan att identifiera rätt kunder och personalisera kundupplevelsen. Detta kräver en kundcentrerad strategi samt förmåga att kapitalisera på dagens stadigt ökande mängd av kunddata och teknik för analys och automatisering.

Infogreat hjälper företag att ta fram eller vidareutveckla kundcentrerade strategier. Beroende på företagets storlek och behov anpassar vi strategins utformning. Vi säkerställer alltid att ditt företag får förutsättningar att koppla på relevant kunddata vid implementering.

Tre exempel på strategi & koncept som Infogreat erbjuder:

  • Game plan by Infogreat. Ett visualiserat affärs- och kundcentrerat ramverk med kundmål, KPI:er samt aktiviteter. Detta ramverk ger skilda funktioner med olika kompetens förutsättningar att tillsammans leverera mot gemensamma mål. Konceptet omfattar gemensam målbild för att driva affär, varumärke och kundupplevelse över hela kundlivscykeln.
  • Kundrelations/CRM-strategi. En detaljerad strategi för att utveckla och lojalisera befintliga kunder. Detta omfattar kundsegmentering, målbild samt definition av centrala kundresor och processer för kundbearbetning.
  • Data-drivna kundprocesser. Analys och illustration av olika kundresor och processer samt kravformulering av data och systemstöd för data-driven marknadsföring.

Change Management

Försäkra er om att ni inte bara puttar på bojen, se till att även flytta på sänket. Ibland stannar ett förändringsarbete vid vision, målbild och ett antal nyskapande aktiviteter. Det kan vara lätt att glömma bort hur kritiskt styrning, kultur och arbetsprocesser är för en bestående förändring. På Infogreat vill vi hjälpa ditt företag att även flytta på sänket.

båt

En ny riktning och strategi innebär ofta behov av justering av styrning och nya arbetsprocesser. På Infogreat anser vi att varje företag måste äga sin egen förändring men att det oftast går snabbare att gå från ord till handling med lite extra support längs vägen. Exempel på vad vi kan göra för ditt företag:

  • Operativ förändringsledning (Change Management)
  • Framtagande av kundcentrerade styrmodeller
  • Framtagande och implementering av nya arbetsprocesser
  • Kravhantering för information och systemstöd

Infogreat är specialiserade på verksamhetsförändring och arbetsprocesser kopplade till kundcentrerad styrning och affärsplanering, CRM samt data-driven marknad & försäljning.

 

Utbildning

Infogreat erbjuder skräddasydda kurser och seminarier kring

  • Customer Engagement Management – hur utvecklar ni varumärke, affär och kundupplevelse längs hela kundlivscykeln.
  • Lojalitet och CRM – kundutveckling som mål för hela verksamheten.
  • Data-driven marknadsplanering.

Publika utbildningar och event

För tillfället inga publika utbildningar eller event. Maila till info@infogreat.se om du vill få information inför nästa utbildningstillfälle.