Game plan – ett ramverk som stöttar kundcentrering och tvärfunktionellt samarbete

Framgång idag och i morgon beror allt mer på om ditt företag har förståelse för vad som skapar värde för vilka kunder, vid vilka tillfällen och förmåga att agera på denna insikt. Oavsett om ni behöver attrahera nya kunder, utveckla relationen till befintliga kunder eller på annat sätt effektivisera avkastningen för era marknadsinvesteringar. Företag som har förmåga att agera på kundinsikter får helt nya möjligheter att utveckla sina affärer.

Många företag har idag höga ambitioner avseende kundupplevelse men styrmodeller och arbetssätt anpassade för traditionell produktförsäljning, organiserade i funktionella silos. Arbeta kund- och datadrivet kan liknas vid en tvärfunktionell lagsport som kräver en gemensam spelplan. Infogreat hjälper företag att ta fram ett gemensamt ramverk som stödjer tvärfunktionellt samarbete, med fokus på ökad kundcentrering samt driv i affären.

Vi kallar arbetsprocessen Game plan by infogreat. Ett visualiserat affärs- och kundcentrerat ramverk med tydliga mål, KPI:er samt aktiviteter. Detta ramverk ger olika funktioner med olika kompetensförutsättningar att tillsammans leverera mot gemensamma mål.

Game-plan

Låt Infogreat hjälpa er att ta fram en spelplan för tvärfunktionell framgång.

Vid framtagande av denna typ av ramverk är vissa delar mer eller mindre generiska. Där har Infogreat gedigen kompetens i form av modeller och operativ erfarenhet. Andra är unika för er verksamhet. Vårt angreppssätt är därför att i nära samarbete med företagets olika spelare arbeta fram er unika spelplan. Kortfattat ser arbetsprocessen ut så här:

  • Vi sammanställer företagets olika mål och identifierar centrala kundlivscykler.
  • Vi identifierar potential för affärsutveckling, varumärkesaktivering och kanalsamarbeten (omni-kanal).
  • Givet företagets styrkor och utmaningar formulerar vi en prioriterad tvärfunktionell handlingsplan.
  • Avslutningsvis definierar vi en modell för operativ styrning och uppföljning.