s-o-k

Morgondagens konkurrenskraft kommer att vara starkt förknippad med förmågan att identifiera rätt kunder och personalisera kundupplevelsen. Detta kräver en kundcentrerad strategi samt förmåga att kapitalisera på dagens stadigt ökande mängd av kunddata och teknik för analys och automatisering.

Infogreat hjälper företag att ta fram eller vidareutveckla kundcentrerade strategier. Beroende på företagets storlek och behov anpassar vi strategins utformning. Vi säkerställer alltid att ditt företag får förutsättningar att koppla på relevant kunddata vid implementering.

Tre exempel på strategi & koncept som Infogreat erbjuder:

  • Game plan by Infogreat. Ett visualiserat affärs- och kundcentrerat ramverk med kundmål, KPI:er samt aktiviteter. Detta ramverk ger skilda funktioner med olika kompetens förutsättningar att tillsammans leverera mot gemensamma mål. Konceptet omfattar gemensam målbild för att driva affär, varumärke och kundupplevelse över hela kundlivscykeln.
  • Kundrelations/CRM-strategi. En detaljerad strategi för att utveckla och lojalisera befintliga kunder. Detta omfattar kundsegmentering, målbild samt definition av centrala kundresor och processer för kundbearbetning.
  • Data-drivna kundprocesser. Analys och illustration av olika kundresor och processer samt kravformulering av data och systemstöd för data-driven marknadsföring.