new-infogreat

Digitalisering driver kundcentrering

Idag förväntar sig kunderna en sömlös och personaliserad upplevelse oavsett kanal. En strid ström av kommersiella budskap gör att kampen om kundernas uppmärksamhet hårdnar. Lojaliteten till produkter och varumärken minskar när många säljer liknande produkter och ett köp bara är några klick bort. Kunderna blir lojala det värde ett företag kan erbjuda. Det värde som företaget skapar i deras vardags- eller yrkesliv.

Kundcentriskt företagande är därför inte längre någon alternativ affärsfilosofi. Det är en kritisk affärsförmåga. Framgång idag och i morgon beror allt mer på om företaget har förståelse för vad som skapar värde för vilka kunder, vid vilka tillfällen och förmåga att agera på denna insikt.

Tillgången på kunddata har aldrig varit mer omfattande och växer stadigt. Många företag vittnar dock om utmaningar förknippade med att avgöra vilken data som bygger värde för just deras verksamhet. De påtalar också svårigheter i att få verksamheten att samarbeta tvärfunktionellt och inte i separata silos.


Kan ditt företag agera på dagens möjligheter?

Infogreat hjälper företag att skapa förutsättningar för tvärfunktionellt samarbete och utveckla operativ förmåga att agera på dagens datadrivna möjligheter. Kontakta oss på info@infogreat.se så berättar vi mer.